פולדי אחזקות בע"מ

29.06.2015

רחוב עין דור 9, פינת יפו 67, חיפה.

04-8520976