טמבור אברהם בת ים

05.08.2015

בלפור 15, בת ים

03-5448380